2007-09-01

Valčík s medvědy

Knihu Waltzing with Bears od pánů DeMarca a Listera bych označil za povinnou četbu pro všechny manažery, kteří řídí softwarové projekty. Je to kniha o managementu rizik a dovolím si ocitovat název druhé kapitoly: Management rizik je projektovým managementem pro dospělé.

Kniha je rozdělená do pěti částí, ale já bych ji rozdělil jednodušeji jen na část politicko-motivační a část technickou. Část motivační je o tom, proč management rizik používat, za jakých podmínek ho dělat a kdy se mu raději vyhnout. Pozornost se věnuje i tomu, jak celou věc prodat vedení, pokud ono samo řízení rizik na projektech nepožaduje. Důležitý koncept spočívá v tom, že na otázku "Jak dlouho bude projekt trvat?" nelze dát kvůli rizikům jednoduchou stoprocentně správnou odpověď. Tou správnou odpovědí je histogram, který uvede několik možných dob trvání, každou s příslušnou pravděpodobností.

Motivační úlohu má i zařazení kapitoly o projektu automatického zavazadlového systému na denverském mezinárodním letišti, jehož zásadní problémy a následná blamáž se sváděly na dodavatele SW, ale problémy ve skutečnosti začaly mnohem dříve ignorováním zřejmých rizik.

"Technická" část knihy se zabývá tím, jak rizika identifikovat a jak vyhodnotit jejich dopad na projekt a jeho realizovatelnost. Jsou prodiskutována jednotlivá základní rizika, která se u softwarových projektů vyskytují. Dostatek prostoru se věnuje tomu, jak vypočítat dopad materializace rizik na trvání projektu. Předkládaná metoda je velmi jednoduchá:
  1. Vezměte optimistický časový odhad (lidé jsou v podstatě velmi dobří v optimistických odhadech).
  2. Vynásobte optimistický odhad koeficientem odvozeným z toho, která rizika v dané části projektu hrozí a jakou pravděpodobnost každého rizika připustíte. Pokud nemáte žádnou představu, uvažujte například pravděpodobnost 50%.
Zmíněný násobící koeficient získáte podle tabulek, které jsou výslekem statistického výzkumu autorů. Jde-li například o riziko chyby v plánování a připouštíte pravděpodobnost takové chyby 50%, násobící koeficient je 1.39. Když se nad tímto číslem zamyslíte, znamená, že chyb "do mínusu" je velmi málo. Podle statistiky většina chyb v plánování projekt prodlouží.

Vaše situace je snazší, pokud už máte nějaká data z vašich dřívějších projektů a můžete z nich extrapolovat pravděpodobnosti rizik následujícího projektu. Knihu doprovází jednoduchý Monte Carlo simulátor realizovaný v Excelu, který umožňuje získat histogram možných dob trvání projektu.

Nebudu recenzi dál protahovat. Asi jste už poznali, že se mi "Waltzing with Bears" opravdu líbí. Můj závěr zní: kniha si zaslouží pomyslných pět hvězdiček z pěti a rozhodně stojí za přečtení.

Žádné komentáře: