2007-07-31

On The 4-Hour Workweek

I have recently finished reading "The 4-Hour Workweek". Timothy Ferriss did a good job of writing a book with a catchy name that's quite interesting to read. It's an interesting book but I would not say it's great.

If you have ever read some newer texts about time management or about using e-mail efficiently (e.g. this manifesto), you will recognize some of the ideas that appear in the book. What the author does is that he takes those ideas to an extreme. Maybe the aim is to provoke people to really ponder what they do and how.

The chapter on setting up a low-maintenance businesses is U.S.-specific but still quite interesting, especially the part about testing market response. The weak point as I see it is product selection: the suitable products should be easy and cheap to produce but must be salable at premium prices. That's sets aside anything more complex or with a higher added value.

Overall, the book is worth a (critical) read but you do not need to put it at the top of your reading list.

2007-07-21

Realita globalizace

Zas jeden článek, který stojí za přečtení: souhrn několika blogových článků o výrobě elektroniky v Číně. Víte, kde a jak se vyrábí iPod nebo iPhone?

2007-07-16

Vinton Cerf on the future of the Internet

This is a video of Vinton Cerf's lecture at the Czech Institute of Technology in Prague - "Regarding the future of the Internet and democratization of this network". The topics covered include the Internet's growth, broadband applications, mobile internet, and the interplanetary network, to name a few. Fast-forward to ~11th minute to skip the formal introductions.

2007-07-10

Multi-tasking Craziness

Studie s názvem "Constant, Constant, Multi-tasking Craziness": Managing Multiple Working Spheres (autoři Victor Gonzáles a Gloria Mark, 2004) je zajívavé, i když trochu smutné čtení. Studie je založená na několikadenním sledování 14 lidí (analytiků, programátorů, manažerů) ve firmě, která formou outsourcingu poskytuje IT řešení a služby pro velkého zákazníka ve finanční oblasti.

Dokument operuje s termínem "pracovní sféra". Sféru tvoří pracovní aktivity, které se týkají jednoho tématu nebo projektu. Co zjistili:
  • Lidé se v průměru věnují deseti "sférám" denně,
  • jedné "vedlejší" sféře věnují za den v průměru 15 minut,
  • jedné "hlavní" sféře věnují něco kolem 45 minut,
  • čas strávený v jedné sféře není souvislý, k přepnutí z jedné sféry do druhé dochází v průměru jednou za 12 minut!
Jsou to čísla, která rozhodně nepotěší. Možná jsou trochu ovlivněná typem IT firmy (práce pro velkého klienta, který požaduje 100% kvalitu), ovšem řekl bych, že dobře postihují obecný trend "ředění" pozornosti.

2007-07-06

Proti stresu krok za krokem (malá recenze)

Kdysi dávno, když předkové Homo Sapiens žili na savanách a jejich organismus musel být schopen kdykoli a bleskově sebrat síly pro boj nebo útěk, byla stresová reakce perfektně fungujícím ochranným prostředkem. Dnes bychom potřebovali něco trochu jinak nastaveného, protože skutečná fyzická nebezpečí se sice v našem životě stále objevují, ale jsou spíše v menšině. O to víc je těch nebezpečí, která se formují jen v našich myšlenkách. Proto je kniha o stresu dobrým čtením téměř pro každého.

V knize Proti stresu krok za krokem od Jána Praška a Hany Praškové (vydala Grada, 3. dotisk, 2006) se dovíte, jak stresová reakce probíhá, jak si sami dokážeme stres vyrábět i udržovat. A samozřejmě se i dozvíte, jak si od stresu pomoci, ať už relaxací, duševním i fyzickým cvičením.

Dobrý dojem z obsahu kazí zpracování knihy. Zvlášť z druhé poloviny mám dojem, že se hodně spěchalo. Objevují se gramatické chyby, stránky 161 až 164 jsou v knize dvakrát. Nechápu, vždyť jde už o třetí dotisk. Že by si Grada nemohla dovolit korektora?

Sečteno a podtrženo: Velmi zajímavý a užitečný obsah, záporné body za chyby v provedení. Celkem řekněme 3.5 hvězdičky z pěti a mé doporučení - kniha stojí za přečtení.

2007-07-05

Deset myšlenek o čase (malá recenze)

Právě jsem dočetl knihu Deset myšlenek o čase od Bodil Jonssonové (do češtiny přeložila Jana Holá, vydalo Argo 2007). Pokud by vám někdy přišla do ruky, nejdůležitější úvodní informace zní, že to není technicky pojatá kniha o Time Managementu. Je to kniha, kterou můžete otevřít, když venku prší a vy máte zrovna chuť si udělat „přemýšlecí odpoledne“ s šálkem čaje a zajímavým čtením.

První a nejdůležitější myšlenkou knihy je, že čas je tím hlavním a nejdůležitějším aktivem, které jako lidé máme. Vše ostatní, od sociálních vazeb po vzdělání a nakonec i peníze, získáváme tak, že za to směňujeme svůj čas, věnujeme ho svým blízkým, práci, atd. Tvrdí, že buď můžeme pořád dokola říkat, že čas nemáme, nebo se rozhodnout, že ho jednoduše máme (a pak si stanovit priority).

Na dalších stránkách pak autorka přemýšlí o tom, jak se liší vnímání prožitého času od času změřeného nebo například o tom, že vždy potřebujeme nějaký přípravný čas. Hodně blízké mi bylo povídání o děleném a neděleném čase. Dělený čas používáme pro řadu menších úkolů, mezi kterými postupně přepínáme. V neděleném čase máme možnost se soustředit jen na jednu věc, významnější a obtížnější. Ve svých manažerských začátcích jsem si mnohem víc vážil času neděleného a na čas dělený jsem se díval téměř jako na nutné zlo. Postupně jsem ale došel k tomu, že svůj smysl mají oba a skutečné umění spočívá v jejich vyvážení.

Vrátím se k hodnocení knihy. Pokud hledáte něco „technického“ o řízení a plánování času, zkuste to jinde. Pokud máte chuť na trochu filozofické pojednání o čase a širších souvislostech zacházení s ním v podmínkách naší technické civilizace, Deset myšlenek o čase vám rád doporučím.