2007-07-10

Multi-tasking Craziness

Studie s názvem "Constant, Constant, Multi-tasking Craziness": Managing Multiple Working Spheres (autoři Victor Gonzáles a Gloria Mark, 2004) je zajívavé, i když trochu smutné čtení. Studie je založená na několikadenním sledování 14 lidí (analytiků, programátorů, manažerů) ve firmě, která formou outsourcingu poskytuje IT řešení a služby pro velkého zákazníka ve finanční oblasti.

Dokument operuje s termínem "pracovní sféra". Sféru tvoří pracovní aktivity, které se týkají jednoho tématu nebo projektu. Co zjistili:
  • Lidé se v průměru věnují deseti "sférám" denně,
  • jedné "vedlejší" sféře věnují za den v průměru 15 minut,
  • jedné "hlavní" sféře věnují něco kolem 45 minut,
  • čas strávený v jedné sféře není souvislý, k přepnutí z jedné sféry do druhé dochází v průměru jednou za 12 minut!
Jsou to čísla, která rozhodně nepotěší. Možná jsou trochu ovlivněná typem IT firmy (práce pro velkého klienta, který požaduje 100% kvalitu), ovšem řekl bych, že dobře postihují obecný trend "ředění" pozornosti.

Žádné komentáře: