2007-09-17

Jeden citát

The thing is, the stuff that's for everybody is already sold to everybody. So you can't win by being more average than average, because that slot's taken.

-- Seth Godin, interview na UXPioneers

Neboli: Zboží, které je pro každého, se už každému prodává. Nemůžete zvítězit tím, že budete průměrnější než průměrní, protože tahle pozice je už obsazená.

To, že cesta do průměru je cesta nikam, bychom si asi měli v Čechách uvědomovat častěji. Čtou Setha Godina třeba v českých novinách?

Žádné komentáře: