2009-01-14

Cíle 2009?

Pokud přemýšlíte nad cíly pro rok 2009, určitě je neformulujte jako Steve Ballmer. Cíl by měl být formulovaný konkrétně (jasně popište stav věcí po jeho dosažení) a musí být měřitelný. Na konci roku byste měli být schopní říct, ano, cíle jsem dosáhl nebo ne, cíle jsem nedosáhl.

Ačkoli jako celek je Ballmerův e-mail hodně zajímavé čtení, jeho pět bodů je uzoufání obecných. Jak Microsoft pozná, že správně poháněl uživatelské nadšení ze svých produktů? Podle peněz, nabízí se odpověď, ale kolikátý dolar v kasičce je ten, po jehož zacinkání si budou moci říct, že uživatelé jsou už správně nadšení?

Žádné komentáře: