2008-01-06

Programátoři - 20:80

Ben Collins-Sussman nedávno ve svém blogu definoval dvě skupiny programátorů:
  • dvacetiprocentní skupina nadaných a aktivních, kteří si v devadesátých letech jako první instalovali Linux a teď si ve volném čase hrají s neobvyklými programovacími jazyky nebo se účastní open-source projektů;
  • osmdesátiporcentní skupina těch ostatních programátorů, kteří nejsou hloupí, ale programování je pro ně jen práce. Umí právě jen tolik z Javy nebo C#, aby jim to stačilo pro práci.
Ben Collins-Sussman se této generalizace dopustil, aby vysvětlil přístup obou skupin k systémům pro řízení verzí a mohl diskutovat vhodnost širšího zavádění distribuovaných verzovacích systémů.

Jeff Atwood ve svém blogu definici 20-ti a 80-ti procentních skupin zopakoval, zaměřil se ale jen na rozdíl mezi oběma skupinami (a víc než polovinu jeho příspěvku tvořila citace Benova článku).

Na obou blozích se posléze silně diskutovalo. Řada lidí vyjádřila souhlas, ale články také zapůsobily zapůsobily jako píchnutí do vosího hnízda. Odpověď Jefa Atwooda na druhý typ reakce byla mimo jiné "Přestože se cítíte dotčeni, tak to, že tento článek vůbec čtete, vás automaticky řadí do skupiny dvacetiprocetních." Ben i Jeff pak oba vydali "dovysvětlující" příspěvky.

Myslím, že hlavní problém tohoto rozdělení programátorů spočívá v jeho přílišné generalizaci. Je prostě příliš černobílé. Pokud bych chtěl zůstat u rozdělení na dvě skupiny, odhadl bych poměr na 50:50 nebo dokonce na 60:40 ve prospěch aktivnějších programátorů.

Kdybych měl programátory nějak pro mě smysluplně klasifikovat podle aktivity, schopností a zájmu a přitom zůstat u rozumně malého počtu skupin, došel bych k následujícím čtyřem skupinám:
  • 10% - výborní programátoři, programátorská špička. Tato skupina zahrnuje i malý počet ubergeeks, ti ale mohou být někdy postiženi problémy při komunikaci s okolím.
  • 30% - programátoři velmi dobří. Nemají tak široký rozhled jako předchozí skupina, ale v podstatě by se mohli posunout mezi výborné, pokud by se rozhodli věnovat zvolenému tématu více času a energie.
  • 40% - průměr. Nechápejte prosím toto označení nějak pejorativně. Zvládají dobře svůj programovací jazyk, nečekejte ale výraznější analytický nebo inovativní přístup.
  • 20% - zbylá "šedá zóna". Zahrnuje lidi, kteří si téměř bez zájmu oddělají svoje, ale pořád ještě nezpůsobují problémy ostatním. Pak bohužel i nějaké ty poloviční amatéry. Do šedé zóny se mohou někdy propadnout lidé postižení vyhořením, to by ale bylo téma na jiný článek.
Co vy na to?

Žádné komentáře: