2008-07-10

Rozdělení příjmů

Ekonom Paul Krugman začal loni psát svůj blog na serveru New York Times článkem o nerovnoměrném rozdělení příjmů. Graf, který v článku ukazuje, stojí za prohlédnutí - vyjadřuje časový průběh podílu příjmů nejbohatších deseti procent americké populace na celkových příjmech. Nižší hodnoty na grafu představují rovnoměrnější rozdělení příjmů.

Graf poměrně jasně ukazuje, kde a jak vznikla prosperující středostavovská Amerika (s velikými "křižníky silnic" a dalšími atributy) - v období New Deal po hospodářské krizi 30. let. Vznikla tedy politickými opatřeními, nikoli samovolným procesem. Graf také ukazuje, že toto období široce sdílené prosperity je už pryč, skončilo v osmdesátých letech.

Bylo by opravdu zajímavé mít podobný graf pro Českou republiku, od roku 1989 do teď :).

Žádné komentáře: