2008-06-24

Vliv slovníku

Naše práce obvykle určuje terminologii. Ale může to fungovat i obráceně. Myšlenku, že volba slovníku ovlivňuje to, co děláme, rozebírá Adrian Savage v článku Management and militarism: Just who are we fighting?. Nelíbí se mu pronikání vojenské terminologie do manažerského jazyka. Nelze než souhlasit. Říká někdo ve vašem okolí, že na problém je třeba "zaútočit" a konkurenci je nutné "zašlapat do země"? V mém naštěstí ne a pokud u vás ano, zamysletete se nad tím, proč to říká a jestli patří na svoje místo. Není lepší problémy řešit a s konkurencí soutěžit?

Žádné komentáře: